Do Janskych Lazní
Rychory

Mladé Buky železniční zastávka – Antonínovo údolí – Sklenářovický most – Bártův les – Vojenská cesta – Rýchory – Růženina cesta – Mánkova cesta – Sluneční stráň – Antonínovo údolí - Mladé Buky železniční zastávka.

Délka trasy: cca.18 km, pěšky 5-6 hodin

Obtížnost: středně náročná cesta, vhodné i pro cyklisty
Nejníže 460 m nad mořem, nejvýše 1 000 m nad mořem.

U železnické zastávky v Mladých Bukách můžete zaparkovat auto nebo vás sem doveze motorový vláček. Kolem bývalé skládky už jdete pěšky. Skládka vznikla z vytěžené cihelny. Sejděte do Antonínova údolí a na křižovatce u hájenky pokračujte rovně a stoupající serpentinou na hřebínek. Na křižovatce za hřebínkem odbočíte po asfaltce do leva. Po pravé straně uvidíte opravený klenutý Sklenářovický most, který kupodivu vydržel mnoho přejezdů dřevem naložených náklaďáků. Kolem bývalých zlatých dolů na Bartově lese krátce, ale strmě stoupáte po Vojenské cestě. Vojenskou se zove proto, že před II. světovou válkou se po ní dopravoval materiál na stavbu liniového opevnění na Rýchorách. Trička bude potem zavlhčovat až na vrchol Rýchor, proto šetře silami. Zajímavým objektem je opravená Sklenářovická kaplička, která slouží jako přístřešek pro poutníky a má k tomu i výzdobu. Pokračujte dále do kopce kolem lovecké boudy Pašovka, kde v 60. letech Míla Paša sepisoval svoje proslulé fejetony do časopisu Myslivost a tím dal chalupě také jméno. Procházet budete pěknými horskými smrčinami až na vrchol Rýchor.

 Na kraji vrcholové plošiny ještě před křižovatkou Kutná uvidíte po levé straně u cesty několik nevzhledných ocelových patníků. Chrání jednu velmi významnou lokalitu, kde roste nenápadná rostlinka – hruštička nejmenší. Sice se vyskytuje na více místech, naše lokalita je poměrně veliká a proto ji patníky chrání před velkými vozidly. Pozoruhodné je to, že hruštička může růst pouze v blízkosti vrby jívy a nikde jinde. Doporučujeme vám na křižovatce Kutná zabočit vpravo a sejít ještě asi 300 metrů pod kopec k ohradě, kde se pase malé stádo skotského náhorního skotu. Tím pomáhá udržovat velmi cenné květnaté louky, které by jinak zarůstaly lesem. Odtud je také velmi pěkný výhled na Sněžku a její okolí, pokud nějaký výhled vůbec je. Na Rýchorskou boudu se vrátíme opět přes rozcestí Kutná. Rýchorská bouda slouží pod Správou Krkonošského národního parku jako Krkonošské středisko ekologické výchovy a navštěvují jí nejrůznější skupiny z celé republiky. Bufet na Rýchorské boudě nabízí občerstvení a funguje také jako informační středisko. Po lehkém osvěžení můžete zajít na vyhlídku na Maxovce, kterou snadno najdete asi 100 metrů od Rýchorské boudy.
Z Rýchor se dostanete dolů jinou cestou – po zeleně značené turistické cestě zvané Růženina cesta, kolem Rýchorské studánky. Tu najdete na okraji luk asi 200 metrů od Rýchorské boudy. Z jara v ní uvidíte válcovité, asi 2 cm dlouhé schránky larev chrostíků, které většina z vás bude znát z knížek o Ferdovi Mravenci. Lesní chodník vás dovede až na Mánkovu cestu, která má už asfaltový povrch. Odbočte vlevo a pokračujte až na křižovatku turistických cest u Přírodní památky nazvané Slunečná stráň. Je to rozlehlá zamokřená louka, na které roste obrovské množství našich orchidejí – vstavačů a suchopýrů ozdobených bílým chomáčkem chmýří. Jde o velmi jedinečnou plochu, proto Správa Krnap vybudovala kolem louky ohradu a tak chrání lokalitu před nezvanými návštěvníky. Pokračujte po asfaltce dolů a pod malou serpentýnkou můžete doplnit kilojouly v Hotelu pod Pralesem. Mánkova cesta vás provede malebným Antonínovým údolím, kde uvidíte na okolních loukách několik zachovalých chalup. Ve spodních partiích údolíčka v zastíněných vlhkých lužních lesích v dubnu kvete kolem jednoho miliónu bledulí. U hájenky se žlutou fasádou odbočte vpravo a za pár minut jste na mladobucké železniční zastávce.