dvorsky les

Dvorský les je nejvýchodnější tisícovkou Krkonoš. Nachází se asi 3,5 km jihozápadně od města Žacléře, asi 10 km severně od Trutnov a asi 6 km východně od Janskách Lázní. Vzhledem k tomu, že se hora nachází na samém jihovýchodním konci Krkonoš, téměř na všech stranách jsou jeho svahy prudké a se značným převýšením.

Pouze na severozápadě je převýšení jen asi třicetimetrové a přechází v 1,5 km dlouhý hřeben vedoucí k Ráchorské boudě a k vrcholu Kutní. Hora se nachází na území Krkononošského národního parku; katastrálně přísluší pod Rýchory.

Dvorský les je téměř souvisle porostlý lesem. Ve vrcholových partiích jsou velmi cennými zbytky bukového pralesa. Na svazích mají převahu smrčiny. Na hřebenu směrem k Rýchorské boudě se vyskytuje borovice kleč. V okolí Sněžných bud je horská louka.

Přes vrcholové partie Dvorského lesa nevede žádná kapacitnější komunikace. Cesta dobře sjízdná pro automobil se nachází až na hřebenu u Rýchorské boudy. Ve směru od ní vede přes vrchol k  dělostřelecké tvrzi Stachelberg a dále na Trutnov červeně značená cesta Bratří Čapků. Po severovýchodním svahu vede kolem Sněžných bud nedlouhá žlutě značená spojka.

Na severovýchodním svahu se v nevelké vzdálenosti od vrcholu nacházejí Sněžné boudy. Jedná se pouze o dvě horské chalupy. Přímo přes vrchol Dvorského lesa prochází linie objektů lehkého opevnění budovaného zde před 2. světovou válkou proti Německu. Linie přechází vrchol ve směru z jihovýchodu na severozápad. V jihovýchodním svahu v nadmořské výšce přibližně 800 metrů se nachází pšchotní srub T-S 82, který je nejzápadnějším dokončeným objektem těžkého opevnění v rámci bývalého Československa. Na jižním svahu se v údolí Zlatého potoka nacházela dnes již zaniklá obec Sklenářovice ( jedno z katastrálních území Mladých Buků). Ves postupně zanikla následkem vysídlení Němců z Československa.